WordPress database error: [Table 'mariakopstad.wp_pmxi_imports' doesn't exist]
SELECT options FROM wp_pmxi_imports WHERE id = 0

Hvordan snu din usikkerhet til sikkerhet. – Maria Kopstad

Hvordan snu din usikkerhet til sikkerhet.

Tema : Selvutvikling.

 

Usikkerhet

Hva usikkerhet skjuler.

 

Ofte kan du føle deg usikker. For usikker til å vite hva du vil og for usikker til å handle. Bak usikkerheten skjuler det seg ofte frykt. Det å ikke vite utfallet av det resultatet du ønsker deg. En mistillit til deg selv og til livet som gjør at du helst vil ha kontroll på alt. Det kan handle om at du ikke har tillit til din egen bedømningskraft  og til dine egne evner. Derfor kommer ofte tvilen og usikkerheten snikende på deg.

 

Usikker jeg ?

 

Jeg vet alt om å føle meg usikker. Det å ikke stole på meg selv, mine egne følelser. Det handler om å ha mot til å stole på seg selv og ta sine egne følelser og veiledning på alvor. Ofte har jeg avfeid hva jeg har tatt inn både fra andre og deres energier, samtidig som jeg også har valgt å overse mitt eget alarmsystem og følelser. Noe jeg har fått lærdom av på den smertefulle måten dessverre. Når du er i kontakt med deg selv da vet du din indre sannhet og kan da vite hva som er best for deg. Først da kan du ta de rette valgene for deg selv.

 

 

Egoet i deg .

 

Egoet er den delen av deg som skiller deg fra kilden som jeg kaller Gud. Egoet får deg til å føle alle negative følelser som frykt, sinne, sjalusi, uærlighet og usikkerhet. På grunn av egoet føler du deg alene og separert fra andre. Vi har alle et ego i oss. Dessverre kan egoet få et sterkt tak på deg. Det er egoet som får deg til å tvile på deg selv og får deg til å dømme.

 

Sjelen din.

 

Det som hjelper er å fokusere på å få kontakt med hjertet ditt og sjelen din. Sjelen din er ett med Gud og hele universet. Vi er alle forbundet med hverandre, vi er kjærlighet. Glede, trygghet, fred, ærlighet, fri for bedømmelse, ærlighet og kjærlighet føler sjelen din.

 

 

Komme i kontakt med ditt indre for å bli sikker.

 

Hvordan du kommer i kontakt med ditt indre er å lytte innover. Det er vi ikke alltid så gode på. Det foregår noe nesten hele tida. Vi er ikke alltid helt tilstede i oss selv, mens vi ofte kan være enten tilbake til fortidens favntak som tar tak i oss. Eller vi er for opptatt av fremtiden og jaget etter alt vi tror vi må ha eller prestere. Det er lurt  å gi deg selv den time-out’en. Bort fra andre mennesker. Gå ut i naturen eller finn deg en rolig plass for deg selv. Slipp maska og bare være deg selv.

 

Gjør dette og din usikkerhet vil blekne.

 

Hvordan du finner dine svar for å bli mer sikker er å være ærlig med deg selv. Ta den tiden du trenger til å dykke ned i din kjerne. Kjenn på alt du føler og spør deg selv i ditt indre om det du er usikker på. La følelsene dine veilede deg og ikke hodet. Hodet er egoet i deg. Egoet spiller på din frykt som ofte ikke er reel. Lytt til hjertet ditt i stedet. Stol på følelsene dine. Om du via hjertet føler at noe ikke er til ditt beste er det din indre veiledning som forteller deg noe. Kjenner du en sterk glød, glede, positivitet, fred, som kommer og du kjenner at dette er din sannhet, så vet du. Stol på din indre veiledning . Du blir alltid omringet i kjærlighet av ditt åndeteam.

 

 

forrige artikkel
neste artikkel

You Might Also Like

No Comments

Klem <3