WordPress database error: [Table 'mariakopstad.wp_pmxi_imports' doesn't exist]
SELECT options FROM wp_pmxi_imports WHERE id = 0

Oppnå balanse i dag, oppnå suksess i morgen. – Maria Kopstad

Oppnå balanse i dag, oppnå suksess i morgen.

Tema : Selvutvikling.
Balanse

Oppnå balanse i dag og oppnå suksess i morgen.

 

 

Balanse et mål å oppnå.

 

Noe vi mennesker sliter mye med er balanse. Balanse kan forståes på ulike måter. Først og fremst tenker jeg at balanse alltid er et mål å nå og alltid bør opprettholdes. Balanse vil si å finne midtpunktet . Verken for mye eller for lite av ulike aspekter i livet.

 

Balanse i deg selv.

 

Balanse starter med deg selv i ditt indre. Du bør etterstrebe balanse i deg selv. Vi blir ofte påvirket av livet og alle dets utfordringer. Likevel det er ditt ansvar hvordan du velger å tenke, føle og handle. Det krever bevissthet, innsikt, vilje og ansvar av deg selv. For å skape og være i balanse.

 

Balanse i livet ditt.

 

Har du balanse i livet ditt kjære venn? Målet bør være å ha balanse mellom jobb, lek og hvile. Jobber du for mye, går det utover hvile, som igjen kan svekke helsen din. Leker du for lite og opplever for lite moro påvirker dette og forplanter seg videre slik at det blir ubalanse et annet sted. Kroppen må få tid til å innhente seg og lade seg opp for at du kan få fullt utbytte av lek og moro. Alt henger sammen og påvirker hverandre.

 

Ubalanse gir sykdom.

 

Når vi opplever ubalanse forplanter det seg til våre chakraer som vi kjenner i kropp og sjel. Dette kan igjen over tid utvikle sykdom. Når vi er i balanse har vi en jevn og positiv energi. Vi føler oss friske, sterke og i harmoni med oss selv.

 

Ubalanse er lavfrekvent energi.

 

Da vi er lys vesener som James Van Praagh omtaler oss mennesker som, er vi av energi. Vi har en livsenergi i oss som kan skifte fra høyfrekvent energi til en lavfrekvent energi. Når vi ikke er i balanse forstår jeg det slik at vi er i en lavfrekvent energi frekvens. Der er det vondt å tøft å være. Alt av vonde følelser skapt av egoet lever der. Derfor basert på at du da lever i disse lavfrekvente energiene, blir livet ditt skapt ut i fra det.

 

Dine lavfrekvente tanker leder til lavfrekvente handlinger som igjen fører til mer av det du tenker og føler av lavfrekvente følelser som bekymring, redsel, skyldfølelse, skam, uro, misunnelse, sjalusi, sorg og sinne. Du skaper ditt liv og fremtid basert på hva du er nå.

 

Balanse er høyfrekvent energi.

 

Når du er i balanse og fylt av høyfrekvent energi. Blir du fylt av høyfrekvente følelser som igjen leder til høyfrekvente handlinger. Dette igjen gjør at når dine tanker er fri for frykt, du er i sannhet med deg selv og fylt av kjærlighet. Da vil fokuset du har tiltrekke deg mer av det du er fylt av. For eksempel mer glede, mer kjærlighet og alt du ønsker. Like energier tiltrekker seg like energier. Loven om tiltrekning slik jeg har forstått den.

 

Vær tilstede i din balanse og vær i nuet.

 

Derfor vær i balanse, vær i nuet. Fyll deg selv opp med det rette fokuset. Vær tilstede her og nå. Vær bevisst på alt du tenker, føler og hvilke handlinger du gjør nå. Det fundamentet du legger nå i dag. Med bevissthet på den du er, og hva du skaper videre av dine forventninger, visjoner og drømmer. Vit at dine engler står ved din side og hjelper deg til å manifestere dine drømmer.

 

Følg din veiledning fra englene.

 

Stol på dine drømmer og følg din lidenskap. Stol på den veiledning du mottar som tanker, følelser, bilder og tegn fra dine engler. Dine engler vil at du skal handle. Gjør det nå. Du fortjener det beste og du er verdig. Du skaper nå. Så gjør det beste du kan , du mottar det du forventer så forvent bare masse godt som kommer din vei nå. Ikke gi opp nå for snart er du der, rundt neste sving. God klem til deg.

 

forrige artikkel
neste artikkel

You Might Also Like

No Comments

Klem <3